APELEN VALUATION a.s. - Znalecká kancelář

Zpracování znaleckých posudků a ocenění v oboru ekonomika, jedna z prvních znaleckých kanceláří, splňujících nové podmínky Ministerstva spravedlnosti ČR pro znalecké kanceláře.

OCENĚNÍ ZÁVODŮ A ČÁSTÍ ZÁVODŮ
TÉMATA
Zajišťujeme znalecké posudky na ocenění závodů (podniků) či části závodu, a to jak pro účely obchodních transakcí tak pro účely jiné včetně řízení občanskoprávních (dědictví, společné jmění manželů apod.) a řízení se státní správou (zejména v daňové oblasti).