APELEN VALUATION a.s. - Znalecká kancelář

Zpracování znaleckých posudků a ocenění v oboru ekonomika, jedna z prvních znaleckých kanceláří, splňujících nové podmínky Ministerstva spravedlnosti ČR pro znalecké kanceláře.

OCENĚNÍ NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ
TÉMATA
Velmi častým účelem ocenění je i požadavek ocenění nepeněžitých vkladů do obchodních společností. Ve většině případů jsme schopni zajistit potřebné ocenění, v případě velmi specifických ocenění know-how se snažíme zajistit specializované znalce v oboru, a to i u ocenění nemovitých vkladů.