APELEN VALUATION a.s. - Znalecká kancelář

Zpracování znaleckých posudků a ocenění v oboru ekonomika, jedna z prvních znaleckých kanceláří, splňujících nové podmínky Ministerstva spravedlnosti ČR pro znalecké kanceláře.

PŘEZKOUMÁNÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
TÉMATA
Zákon o obchodních korporacích umožňuje minoritním společníkům možnost přezkoumat za určitých podmínek zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Rovněž v této oblasti zajišťujeme posouzení zprávy o vztazích.