APELEN VALUATION a.s. - Znalecká kancelář

Zpracování znaleckých posudků a ocenění v oboru ekonomika, jedna z prvních znaleckých kanceláří, splňujících nové podmínky Ministerstva spravedlnosti ČR pro znalecké kanceláře.

OCENĚNÍ PODÍLŮ A VYPOŘÁDACÍCH PODÍLŮ
TÉMATA
Naše společnost zajišťuje znalecké ocenění podílů i vypořádacích podílů pro všechny účely dané relevantními právními předpisy, tedy zejména zákonem o obchodních korporacích, zákonem o dani z příjmu, novým občanským zákoníkem atd. Samozřejmě lze zajistit i ocenění pro zjištění tržní hodnoty podílů pro nepovinné účely, zejména pro subjektivní zjištění reálných hodnot majetku a podobně.