APELEN VALUATION a.s. - Znalecká kancelář

Zpracování znaleckých posudků a ocenění v oboru ekonomika, jedna z prvních znaleckých kanceláří, splňujících nové podmínky Ministerstva spravedlnosti ČR pro znalecké kanceláře.

ÚVOD
TÉMATA
Znalecká kancelář APELEN Valuation a.s. je jedním z prvních znaleckých kanceláří v České republice, splňujících nové podmínky Ministerstva spravedlnosti ČR, účinné od 1.1.2011.

Zpracováváme znalecké posudky zejména ve věcech obchodních společností, konkrétně pro účely fúzí, akvizic, změn právní formy, ocenění podniků, nemovitostí, cenných papírů atd. Rovněž nabízíme zajištění znaleckých posudků i pro účely občansko-právní či případně trestně-právní.

Dlouhodobě spolupracujeme s renomovanými právními kancelářemi, daňovými poradci, auditory a dalšími specialisty.


Znalecká kancelář APELEN Valuation a.s. je zapsán pro obor ekonomika s těmito znaleckými specializacemi:

 • Oceňování podniků a jejich částí
 • Oceňování věcí movitých
 • Oceňování nemovitostí
 • Oceňování nehmotného majetku
 • Oceňování finančního majetku
 • Oceňování jmění a čistého obchodního majetku, zejména pro účely přeměn společností jejich fúzí, rozdělením, převodem jmění na společníka či při změně právní formy
 • Vypracovávání znaleckých zpráv o přeměnách společností, posouzení výše vypořádacích podílů
 • Stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu
 • Oceňování pohledávek a závazků
 • Posouzení výše protiplnění při procesech přechodu všech účastnických cenných papírů na jediného společníka a nabídkách převzetí
 • Oceňování hodnoty majetku nabývaného od zakladatele, akcionáře nebo jiné osoby stanovené zákonem
 • Přezkoumávání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
 • Vyčíslování náhrady škody
 • Vypracovávání znaleckých posudků dle právních předpisů o insolvenci