APELEN VALUATION a.s. - Znalecká kancelář

Zpracování znaleckých posudků a ocenění v oboru ekonomika, jedna z prvních znaleckých kanceláří, splňujících nové podmínky Ministerstva spravedlnosti ČR pro znalecké kanceláře.

OCENĚNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ
TÉMATA
Pokud se jedná o oblast oceňování cenných papírů, zajišťujeme zejména ocenění akcií pro veškeré účely ZOK i zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. V této oblasti se jedná především o ocenění akciových podílů pro účely převodu mezi propojenými osobami, ocenění akcií pro účely procesu squeeze-out jakož i případného soudního přezkumu výše protiplnění.